Papers
 • W. Kruczek, K. Cyran, Sterowanie lotem samolotu bezzałogowego na podstawie położenia kątowego kamery (Flight path control of UAV based on camera angular orientation), Studia Informatica, vol. 33, no. 4(109), 81-92, 2012.
 • W. Kruczek, K. Cyran, Metody wyznaczania toru lotu samolotu bezzałogowego wykonującego zadanie konwojowania pojazdów (Methods of fight path planning for Unmanned Aerial Vehicle performing a task of vehicle escorting), Studia Informatica, vol. 33, no. 4(109), 93-104, 2012.
 • A. Zazula, D. Myszor, O. Antemijczuk, K.A. Cyran, Symulatory lotu - od elektromechanicznych komputerów analogowych do współczesnego Laboratorium Wirtualnego Latania, Konferencja Chelm 2012
 • D. Myszor, A. Zazula, K.A. Cyran, Symulatory lotu w lotnictwie cywilnym, Konferencja Chelm 2012
 • O. Antemijczuk, D. Sokolowska, K.A. Cyran, (2012)Integration of the MS ESP flight simulator with GNSS-based guidance system, Recent Advances in Systems & Mathematical Modelling : Proceedings of the 3rd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science and of the 3rd European Conference on Systems:, Paris, 310-315
 • K.A. Cyran (2012) Global navigation satellite systems applications in modern aviation and terrestrial applications, Advances in Computer Science: plenary speaker in 6th WSEAS European Computing Conference, Prague, 20-21.
 • A. Zazula, D. Myszor, O. Antemijczuk, K.A. Cyran (2013) Flight simulators – from electromichanical analogue computers to modern laboratory of flying. Adv. Sci. Technol. Res. J. 7(17):51-55. DOI: 10.5604/20804075.1036998
 • Krzysztof Cyran, Oleg Antemijczuk, D. Sokołowska, Adam Zazula. (2014) Integracja wskaźników CDI z symulatorem lotu Laboratorium Wirtualnego Latania, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, 1(34), 161-168.
 • Tomasz Płuciennik, Ewa Płuciennik-Psota (2013) Using Graph Database in Spatial Data Generation, Advances in Intelligent Systems and Computing, 242, Springer-Verrlag, 643-650
 • G. Baron, O. Antemijczuk, M. Paszkuta, M. Grygierek, D. Sokołowska, K. A. Cyran (2014) Integration of ADS-B unit with Emergency Prevention and Handling System (EPHS) developed in EGALITE project, Proc. of 15th International Conference on Automation & Information (ICAI '14): Recent Advances in Electrical Engineering and Electronic Devices,, Geneva, Switzerland, 71-78.
 • D. Myszor, O. Antemijczuk, M. Grygierek, M. Wierzchanowski, K.A. Cyran (2015) Global navigation satellite systems (GNSS) for wide array of terrestrial applications, Remote Sensing Handbook, Ed. Prasad S. Thenkabail, Taylor and Francis/CRC Press, 509-531.
Project by: